etablert 1988

Bekken snekkerverksted

Mestermerke

Bekken snekkerverksted -
Kongsvegen 86, 2670 Otta
Tlf./faks: 61 23 13 60
epost: kjersti@bekkensnekker.no
Foretaksnr. 981 910 842

Ved Bekken Snekkerverksted setter vi fagkunnskapen høyt og tilstreber å etterleve idealene i uttrykket Craftsmanship. Det innebærer at vi yter vårt beste i arbeidet – ikke bare for bedriftens eller kundens skyld; men for vår egen tilfredsstillelses skyld. ”Det er dette som blir fint, da!”. Vi mener at etterligning av industrielle produksjonsmåter undergraver håndverkernes virksomhet, og fratar oss vår eksistensberettigelse. Det vi lager er og skal være noe helt annet enn det som er masseprodusert.

1. Kundebehandling.

Bekken Snekkerverksted oppfatter prosessen fra kundens første kontakt med oss og fram til møbelet/innredninga er ferdig tegnet som like viktig som selve produksjonsprosessen. Kunden inviteres og oppfordres til å tenke gjennom og definere sine ønsker og behov, og vi hjelper til med råd og veiledende spørsmål. Vi har ingen ”standard produksjon”, - det er ikke våre produksjonsmetoder som skal avgjøre hvordan dine møbler skal se ut eller hva slags løsning du skal ha i kjøkkenet. Vi starter hver jobb med blanke ark og uhøvla planker – ikke datalagrede tegninger og halvfabrikater. Derfor blir det også mange enestående løsninger. ”Umulige” rom og sære ønsker er ingen problem. Løsningen blir ikke nødvendigvis dyrere enn ”standard” – for vi må kappe og høvle planken uansett.

2. Materialvalg

Bekken Snekkerverksted starter med grove planker og limer våre egne emner til skapdører, skuffronter, topplater og andre synlige deler på innredninger. Til kjøkken-skrog, bokhyller som skal males og slikt kan vi bruke industrielt framstilte limfogplater. Til møbler som ikke skal males limer vi gjerne emner til alt. Vi splitter opp plank til lameller som vi limer sammen med hensyn til estetikk og tekniske egenskaper. Vi tilstreber bruk av kantved som gir et roligere uttrykk enn flask, og er mer stabilt materiale. Furu kan være noe ganske annet enn syreluta kvistregn. Vi bruker også bjørk, or og eik (lønn,ask) og kan også finere der det er hensiktsmessig.

3. Tappforbindelser:

Bekken Snekkerverksted oppfatter det som en selvfølge at skapdører og andre rammeforbindelser skal lages med tapphull og 4 cm lang tapp – ikke bare sette tappstykket inn i nota som er frest for fyllinga. Det er en mange ganger sterkere forbindelse, og bidrar til å holde døra rett og i plan over lang tid.

4. Sink.

Bekken Snekkerverksted forbinder skuffsidene med skufforstykket med sinktapper. Det er en mekanisk forbindelse som holder skuffen sammen sjøl om limet mot all formodning skulle forvitre. På kjøkkeninnredninger bruker vi maskinsink. På finere møbler eller når vi har bare et par skuffer sinker vi for hand. Skrog, hyller etc kan også sinkes.

5. Finish.

Vi bruker hendene og øynene når et arbeid skal avsluttes. Slipestripene skal følge treretninga. Avrundingene skal være mjuke. Liten avrunding der to flater møtes. Større avrunding der kanten er utsatt for slitasje.

6. Overflatebehandling

Bekken Snekkerverksted bruker helst naturmaling: olje, maling eller voks. For å oppnå slitesterke flater med trestruktur oljer vi først med grunningsolje, tre strøk herdende olje lagt med pensel, og to strøk lagt med sudd. En fantastisk glatt og ”mjuk” overflate. For å legge en helt dekkende farge starter vi med grunningsmaling, og legger deretter to strøk farge med kost. Mellom disse uttrykkene finnes det mange varianter. Vi kan bruke olje med fargetilsetting eller fortynnet maling, gjerne med voks på toppen som slitelag. Må sees!

7. Montering.

Alle møbelsnekkere vet at ingen golv er plane, ingen vegger rette, ingen vinkler 90 grader i noe hus. Allerede på tegnebrettet må en bestemme seg for hvordan en skal tilpasse møblene til den fysiske virkeligheten de skal inn i.
Vi lager sokler av heltre som vi høvler mot gulvet slik at de blir i vater på oversiden. Skapene som skal stå inntil vegg har en list som vi høvler mot veggen slik at det blir tett når skapet står i lodd. Slik får vi det til å se ut som innredninga virkelig hører til der den står.