etablert 1988

Bekken snekkerverksted

Mestermerke

Bekken snekkerverksted
Kongsvegen 86, 2670 Otta
Tlf./faks: 61 23 13 60
epost: kjersti@bekkensnekker.no
Foretaksnr. 981 910 842Bekken Snekkerverksted ble startet i 1988 av Kjersti Jacobsen og Marit Skau. Vi har produsert kjøkkeninnredninger og møbler av ulike slag til boliger og fritidsboliger over store deler av landet, med en overvekt på Oslo-området. Gjennom hele bedriftens historie har Den norske Turistforening vært en viktig kunde. Formålet med bedriften er å opprettholde kunnskap og ferdigheter i de tradisjonelle fagene våre og å fremme arbeidsglede og trivsel.

Verkstedet har ført 6 lærlinger fram til svennebrev som møbel- og trevaresnekker. I vårt 28. år er besetningen som følger:

Kjersti Jacobsen har svennebrev som møbelsnekker fra Hjerleid veidaregåande skole på Dovre 1981 og 7 år praksis i yrket som dekorasjonssnekker i NRK fjernsynet. Startet verkstedet i 1988. Mesterbrev i snekkerfaget i 2002. Studier i yrkespedagogikk ved Høgskolen i Akershus 2002 – 2006. Daglig leder og fortsatt aktiv i produksjonen.


Gaute Saglien gikk møbellinja på Hjerleid vidaregåande skole 2000 - 2002, og tok deretter ett år med treskjæring. Han gikk læretida som møbelsnekker hos Bekken Snekkerverksted, og var Norges representant som møbelsnekker i den internasjonale konkurransen for unge yrkesutøvere (World Skills). Tok svennebrevet i 2005 med beste karakter. Har deretter vært fast ansatt i bedriften.

Sebastian Storødegård Knörr fra Nedre Heidal startet på en treårig lærekontrakt i møbelsnekkerfaget hos oss i 2014. Han er en engasjert og artig lærling som har lett for å tilegne seg faget. Her får han også utløp for sine kreative evner, slik det uttrykkes i designet på denne benken. På fritida driver han helst med fysiske utskeielser som styrketrening, turn og elvepadling.

Jostein Espelund er faglært tømrer og sjøllært smed - en evig student av fagenes opprinnelse, innhold og utvikling - slik gode handverkere skal være. Opptatt av gamle teknikker og arbeidsmetoder med erfaring fra arbeid for Riksantikvaren. Han går så langt som til å lage sine egne materialer - ved å omdanne myrjord til jern gjennom blestringsprosessen. Han restaurerer alt fra syskrin til kirketårn (med spir!), nylager bygningsdeler og lager verktøy, beslag og andre gjenstander i smia. Har vært faglig ansvarlig for en lærling i smedfaget.

Tor Einbu. Ektemann, vaktmester og medhjelper på mange arbeidsfelt. Egentlig kunstner, med grafikk som uttrykksform. Drivkraft i Lesja Historielags arbeid med det industrihistoriske anlegget Lorkverna. Demonstrerer her prosessen fra «jord til jern».